B-advised

Wat doet B-advised?

Werving en Selectie

Om  de objectiviteit van uw personeelskeuze te vergroten en u tijd te besparen kunt u de complete werving en selectie van uw personeel uitbesteden aan B-advised. Door de groei, verandering en professionalisering van organisaties is er in toenemende mate behoefte aan anders gekwalificeerd personeel. Denk hierbij aan mensen met een ander niveau, een grotere zelfredzaamheid, pro-activiteit en een grotere mate van commitment bij de organisatie.  B-advised kan met haar kennis van mensen en organisaties helpen op een efficiënte wijze, met een frisse blik voor u de juiste ‘man’ op de juiste plaats te krijgen.

 

Ontwikkelingsgericht assessment

Bij belangrijke keuzes kan de visie van een deskundige, onafhankelijke partij soms het verschil maken.  Met een combinatie van professionele instrumenten en methoden , een scherp  observatievermogen en zeventien jaar ervaring in het ‘vak’ krijgt u bij B-advised een concreet en helder advies met betrekking tot uw specifieke vraagstelling. Dit zogenaamde ontwikkeladvies gaat verder dan een opsomming van wat iemand wel en niet kan. Ontwikkelingsperspectief, leerbaarheid en suggesties voor opleiding en coaching maken onderdeel uit van onze adviezen.

 

Coaching

In kortdurende trajecten van vier of vijf bijeenkomsten kan ingegaan worden op de ontwikkelingsbehoefte van een persoon. De aanpak van dergelijke sessies is op maat gesneden en afhankelijk van de vraagstelling. Dit kan variëren van het inzicht krijgen in patronen van niet-effectief gedrag op het werk en ontdekken welk gedrag beter zou kunnen werken , tot het concreet trainen van bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Uitgangspunt is het hier en nu, het werken met een concreet, haalbaar doel en vooruitkijken naar de korte termijn. Uitgebreide analyses van het verleden komen in onze werkwijze dan ook niet voor.

 

Training

Voor kleine groepen (2-6 personen) is er bij B-advised  de mogelijkheid een training te volgen. Bewust kiezen wij voor kleine groepen ten behoeve van de dynamiek in de groep, het interactieve karakter van de training en de mate van persoonlijke aandacht die de deelnemers krijgen.  Trainingen worden opgehangen aan een thema, maar programma’s zitten niet in beton gegoten. Dit betekent dat van de deelnemers veel eigen inbreng verwacht wordt met betrekking tot de invulling ervan. Werken met concrete cases uit de praktijk die gebaseerd zijn op eigen ervaringen van mensen vergroot de herkenbaarheid. Voorbeelden van thema’s zijn communicatie, klantgerichtheid en gesprekstechnieken (verkoopgesprekken, functioneringsgesprekken, slechtnieuws gesprekken, sollicitatiegesprekken).

 

!
Shopping cart by